Zdolność słyszenia

 jest podstawowym elementem naszej codziennej komunikacji.

Zmysł słuchu

wzbogaca nasze życie i sprawia, że nabiera ono sensu...

Nasze usługi

  • usługi badanie słuchu
  • dobór i dopasowanie aparatów słuchowych
  • wkładki uszne
  • ochronniki słuchu
  • środki pielęgnacyjne, baterie

O słuchu

Niedosłyszenie to poważny problem obecnego społeczeństwa, wiele osób doświadcza utraty słuchu w wieku starszym, ale dotyczy to także dorosłych, młodzieży i dzieci. Pewne rodzaje niedosłuchu poddają się leczeniu farma- kologicznemu bądź operacyjnemu, inne wymagają aparatu słuchowego.

Refundacje

W Polsce aparaty słuchowe są refundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dobrze słyszeć
– lepiej żyć

Zdolność słyszenia jest podstawowym elementem naszej codziennej komunikacji. To właśnie słuch pozwala nam rozumieć innych ludzi oraz umożliwia interakcję z otaczającym światem. Zmysł słuchu wzbogaca nasze życie i sprawia, że nabiera ono sensu…

Niedosłuch nie boli…

Niedosłuch
nie boli...

Zdolność słyszenia jest podstawowym elementem naszej codziennej komunikacji. To właśnie słuch pozwala nam rozumieć innych ludzi oraz umożliwia interakcję z otaczającym światem. Zmysł słuchu wzbogaca nasze życie i sprawia, że nabiera ono sensu…